Nghiên cứu: IQ của đàn ông và phụ nữ Việt Nam

Trong lần thống kê này, dữ liệu để tính toán của chúng tôi là 30 nghìn kết quả phù hợp gần nhất của các bài IQ test mà Cộng Đồng IQ Việt Nam cung cấp.

Một kết quả được gọi là phù hợp nếu nó thỏa mãn được đầy đủ các điều sau:

- Tuổi mà người test khai lớn hơn hoặc bằng 22.
- Tên được khai bằng tiếng Việt có dấu, và đầy đủ cả họ và tên.
- Địa chỉ email được khai báo phải tồn tại.
- Địa chỉ IP tính 1 lần duy nhất cho 1 kết quả (sớm nhất theo thời gian).
- Thời gian làm test lớn hơn một phần ba thời gian tối đa. Ví dụ đối với bài IQ test 1 có thời gian 28 phút thì chỉ chấp nhận những kết quả được gửi khi người test đã làm được quá 10 phút.

Kết quả cho chúng ta thấy:

1-62% nam giới tham gia trắc nghiệm IQ trong khi đó số nữ giới là 38%. Đàn ông có vẻ quan tâm đến trí thông minh và những thứ tương tự nhiều hơn phụ nữ (điều này có thể nói là khá hiển nhiên, chúng ta chỉ cố xác định nó chi tiết hơn).

2- IQ trung bình của đàn ông nhiều hơn IQ trung bình của phụ nữ là khoảng 1,97 điểm. Nếu coi số phụ nữ bằng nam giới và Việt Nam là toàn bộ điều mà chúng ta quan tâm thì IQ trung bình của nam giới khoảng 101 còn IQ trung bình của nữ giới khoảng 99.

3- Tuy thế, phái mạnh có độ lệch chuẩn lớn hơn 16,3 so với nữ giới 13,7 nếu xét theo chuẩn S.D 15. Điều này có nghĩa là có nhiều nam giới ở mức độ chậm phát triển và thiểu năng hơn và cũng có nhiều nam giới ở mức có tài và thiên tài hơn.

a- Từ kết quả 3, ta có thể suy ra các mức có ý nghĩa về IQ của nam giới VN bao gồm:

- IQ dưới 68,4 S.D 15: Thiểu năng.
- IQ từ 68,4 đến 84,7: Chậm phát triển.
- IQ từ 84,7 đến 101: Dưới trung bình.
- IQ từ 101 đến 117,3: Trên trung bình.
- IQ từ 117,3 đến 133,6 : Thông minh.
- IQ từ 133,6 đến 149,9 : Rất thông minh (Có tài).
- IQ từ 149,9 trở lên: Thiên tài.

b- Các mức có ý nghĩa về IQ của phái yếu bao gồm:

- IQ dưới 71,6: Thiểu năng.
- IQ từ 71,6 đến 85,3: Chậm phát triển
- IQ từ 85,3 đến 99: Dưới trung bình.
- IQ từ 99 đến 112,7: Trên trung bình.
- IQ từ 112,7 dến 126,4: Thông minh.
- IQ từ 126,4 đến 140,1: Rất thông minh (Có tài).
- IQ từ 140,1 trở lên: Thiên tài.

28/10/2009

4113

mensa iq test | mensa test