IQ trung bình của người Việt Nam trên mạng và IQ trung bình của 34 nước trên thế giới

 

Hầu hết các trang test IQ đều thống kê dựa trên toàn bộ số người test, điều này khiến tồn tại 1 vấn đề: kết quả mang lại phụ thuộc vào thành phần người test, và giữa các kết quả khó so sánh với nhau khi không biết thành phần này có khác nhau không, và khác nhau như thế nào. 

Ví dụ: có 10 nghìn người test IQ trung bình là  114, nếu trong 10 nghìn người đó có 9 nghìn người Nhật (IQ trung bình 105) và 1 nghìn  người Anh ( IQ trung bình 100) thì sẽ rất khác có 9 nghìn người Anh và 1 nghìn người Nhật.

 

1-Tuy thế, rất may là có 1 trang có thống kê IQ trung bình của người Test và quốc gia của họ: đó là bài test khá nổi tiếng dùng cho chủ yếu châu Âu, với 1 thống kê của hơn 602 nghìn người, số liệu được lấy ở đây:

http://iq-test.co.uk/stats/?stats_g=WORLD        (Dữ liệu được lấy vào 8 giờ sáng GMT+7 06/06/2009)

2- Với dự liệu trên tất nhiên nó sẽ ra một kết quả tính toán, và ta sẽ so sánh nó với các kết quả tính toán trước đó của 3 bài test IQ TEST 1, 2, 3. Tuy nhiên có một vấn đề mà chúng ta phải nhìn nhận đó là Cộng đồng Internet và người tiếp xúc với ineternet Việt Nam chiếm tỷ lệ % trong dân số rất khác so với trung bình tỷ lệ % của 602 nghìn người ở trên. Số liệu về tỷ lệ % số người sử dụng internet của các quốc gia (bao gồm cả Việt Nam) được lấy ở đây:

http://www.internetworldstats.com/                 (Số liệu cập nhập đến tháng 03 năm 2009)

3- Số liệu về IQ trung bình của các quốc gia được lấy từ  điều tra toàn cầu về IQ năm 2006 (Xem thêm phần các nghiên cứu về IQ)

Sau khi tính toán thì đây là kết quả:

 

 

 

 Nhận xét: 

Có thể thấy rằng, hiện nay Việt Nam có 24,4% dân số sử dụng internet (tương đương gần 21 triệu người),  tuy thế thì trung bình 34 nước (chủ yếu là Châu Âu) ở trên có đến 59,46% dân số sử dụng internet (Gấp hơn 2 lần VN). Điều này dẫn tới suy luận hiển nhiên: IQ trung bình của cộng đồng mạng của họ sẽ gần với IQ trung bình của quốc gia hơn là Việt Nam.  

Các kết quả ở trên phù hợp với suy luận này, IQ Trung bình của Việt Nam là 94, trong khi IQ trung bình của 34 quốc gia được tính theo trọng số của 602 nghìn người là  97,95 hơn chúng ta gần 4 điểm, nhưng IQ cộng đồng mạng của họ và chúng ta tương đương nhau.

 Đây là chi tiết số liệu và quá trình tính toán: 

   

mensa iq test | mensa test