IQ trung bình của các Quốc gia trên thế giới

IQ trung bình của 100 quốc gia đứng đầu trên thế giới (khảo sát năm 2006)

 

 

 Vào năm 2002 IQ ước tính của Việt Nam là 96, tuy thế với sự khảo sát thực năm 2006 thì IQ của người Việt Nam trung bình là 94 xếp thứ 43 (có 5 quốc gia bằng điểm). Đây có thể là sự giảm điểm, cũng có thể là kết quả ước tính năm 2002 là không chính xác. Nổi bật trong kết quả khảo sát là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, với sự tăng tốc được gọi là thần kỳ khi tăng 5 điểm, từ 100 lên 105. Trung Quốc hứa hẹn sẽ là nước đứng đầu thế giới về mọi mặt, sự bứt phá của Trung Quốc hiện nay giống như sự bứt phá của Nhật Bản thập niên 50-80 và của Hàn Quốc thập niên 70-90, tăng trưởng kinh tế thần tốc cùng với sự tăng nhanh trong IQ trung bình. 


Chú thích:

 *: ước tính

 

 

 

mensa iq test | mensa test