IQ trung bình của giáo viên

IQ trung bình của giáo viên là 104,2 (SD15)

Bài test sử dụng là IQ Test 1 của Viet Nam High IQ society.
Số liệu được chúng tôi lấy ngẫu nhiên trong 1 tuần từ ngày 09/08 đến ngày 16/08 năm 2010 của 100 người làm test khai nghề nghiệp là giáo viên trên 1597 kết quả hợp lệ trên 2021 kết quả được gửi.
Như vậy, tỷ lệ số người vào VNHIQ là giáo viên là 6,26% (tỷ lệ nhiều nhất là sinh viên với 47,27%).

IQ cua giao vien
Ảnh minh họa giáo viên (trái) và học sinh

I) Đặc điểm của mẫu:

1) Về giới tính:
- Có 68 người khai là nữ chiếm 68%.
- Có 29 người khai là nam chiếm 29%.
- Có 3 người không khai giới tính chiếm 3%.

2) Về độ tuổi:
- Độ tuổi trung bình là 26,2 tuổi.
- Người cao tuổi nhất 42 tuổi, người trẻ nhất 20 tuổi.
- Độ lệch chuẩn của tuổi: 3,94 .
3) Về trình độ:
- Có 6 người khai trình độ Trung học phổ thông chiếm 6%.

- Có 20 người khai trình độ Cao đẳng chiếm 20%.
- Có 70 người khai trình độ Đại học chiếm 70%.
- Có 4 người khai trình độ trên Đại học chiếm 4%.

II) Kết quả cho thấy:

1) IQ trung bình của 100 giáo viên này là 104,23.

2) Người có IQ cao nhất là 144, người có IQ thấp nhất là 77.
3) Độ lệch chuẩn 14,74.
* Với 1597 kết quả hợp lệ thì IQ trung bình 106,92, độ lệch chuẩn 15 (IQ cao nhất 151, IQ thấp nhất 63)

-----

Dữ liệu có thể được xem và tải về ở ĐÂY.

Lưu ý:
Cột đầu tiên là mã số nhận được khi gửi kết quả bài test đã được che đi số cuối cùng (số hàng đơn vị) bằng dấu "x" và dữ liệu không bao gồm tên, nơi ở và email của người tham gia trắc nghiệm. Những điều này được thực hiện nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

mensa iq test | mensa test