IQ và học vấn

1) Phổ thông trung học (Cấp 3): 

- IQ trung bình của những người tốt nghiệp Trung học phổ thông là: 104

- IQ trung bình của học sinh Trung học phổ thông chuyên tự nhiên là: khoảng 130.

- IQ trung bình của các học sinh đoạt giả quốc tế các môn tự nhiên là: 151.

- IQ trung bình của giáo viên dạy cấp 3 (Trung học phổ thông) là: 118

2) Đại học- Cao đẳng: 

- IQ trung bình của sinh viên Cao đẳng109

- IQ trung bình của sinh viên Đại Học115

- IQ trung bình của sinh viên Đại học Top đầu của Việt Nam là: khoảng 118

- IQ trung bình của sinh viên đại học Harvard - Mỹ trong cuộc khoảng sát vào năm 2000 là 130.

3) Sau đại học: 

- IQ trung bình của một tiến sĩ  là: 125.  Theo cuốn "The Empty Promise" của Grady xuất bản năm 1961, thì IQ trung bình của tiến sĩ ngành vật lý là 132, của tiến sĩ toán học là 130, của tiến sĩ ngành kỹ thuật nói chung là 128, của tiến sĩ ngành lịch sử là 121, của tiến sĩ các ngành Xã hội, nghệ thuật, con người học là 125, của tiến sĩ ngành giáo dục là 119. 

- IQ trung bình của các giảng viên (hầu hết là các giáo sư) đại học Cambridge - Anh là: 128. Dữ liệu được lấy từ nghiên cứu của Grady, đăng trên tạp chí Nature năm 1967 , trong đó giảng viên toán học có IQ trung bình 132,3 và giảng viên vật lý có IQ trung bình 129,5.

- Trong một cuộc khảo sát ở Mỹ năm 1992 thì IQ trung bình của các giáo sư toán học đầu ngành là 139.  

4) Giải Nobel:

- Trong một nghiên cứu được tiến hành trên 88 nhà khoa học đạt giải nobel thì IQ trung bình của họ là: 160. Trong đó mức trần (tức là người có IQ cao nhất trong 88 người này) là: 177.

 *Lưu ý: tất cả các chỉ số có từ "khoảng" đứng trước chỉ là ước đoán, dựa trên các số liệu và tính toán có thể tìm thấy được.

mensa iq test | mensa test