Cuộc thi IQ toàn cầu 2009 kết thúc, Việt Nam chiếm 5 trên 50 người có điểm cao nhất trong phần thi "Công bằng giữa các nền văn hóa"

Trong bảng xếp hạng top 50 người có điểm số cao nhất, Việt Nam đóng góp 5 người.
Một số quốc gia chiếm nhiều thành viên bao gồm:
- Mỹ 5 người
- Đức 5 người
- Braxin 5 người
- Pháp 3 người
- Ý 3 người.

Nếu như không có một sự từ bỏ vị trí của 1 thành viên VNHIQ (điểm số 47/50) thì Việt Nam của chúng ta đã đóng góp 6 trên 50.

Cả 6 người này đều là thành viên chính thức của VNHIQ.

Theo như tôi biết thì cái bảng này sẽ tồn tại trong vòng 7 năm. Vì vậy chúng ta có quyền vui mừng vì Việt Nam đã có những bước đột phá trên bản đồ IQ thế giới.

Về kết quả, chúng ta vui mừng vì những thành viên đa phần đều có kết quả cao, ấn tượng ví dụ như em Hiền, tuy thế, còn 1 số thành viên có lẽ lý do thế nào đó mà chưa đạt được những thành quả cao như mong đợi.

Nếu tính cả các thành viên nước ngoài nữa, thì VNHIQ có 8 người lọt vào top 50.

Ở cuộc thi này, rất tiếc chúng ta không thấy bóng dáng người được coi là số 1 của các số 1 trong khoảng 11 năm trở lại đây: Mislav Predavec.

http://cerebrals.com/index.php?go=cic2009

mensa iq test | mensa test