Tổ chức những người IQ cao Việt Nam thay đổi điều kiện gia nhập!

Hiện điều kiện để trở thành thành viên chính thức của VNHIQ là IQ lớn hơn hoặc bằng 140 SD15 tại ít nhất 1 trong 4 bài test là LS36, LS24, SLSEformI và VNHRIQT1. Xem thêm tại ĐÂY.

Trung bình trong dân số cứ 261 người sẽ có 1 người đạt được mức này. Chúng ta sẽ gọi những người đạt đủ điều kiện trên là VNHiQ-I.

Những thành viên VNHiQ-II là những thành viên đạt được IQ từ 133 SD16 hay 130,9 SD15.
Tỷ lệ trên dân số là 1 trên 51.

Các bài test được chấp nhận hiện nay:

1. IQ Test 1-2009 IQ từ 130.9 trở lên.
2. Raven's Standard Progressive Matrices - John Raven- 1938 điểm số 60/60.
(Chỉ cần 1 trong 2 là điều kiện đủ)

Người đủ điều kiện dùng email đã đăng ký khi test gửi đến địa chỉ sau: vnhiq@iqtest.vn.
Kèm theo tối thiểu các thông tin sau: (Viết tiếng việt có dấu)
1. Họ và tên,
2. Tuổi,
3. Nơi ở,
4. Số chứng minh thư nhân dân (CMTND),
5. Mã số được cấp khi bạn làm test.

Và các thông tin khác: giới thiệu bản thân, sở thích, quan điểm về cuộc sống,... (kèm ảnh nếu có).

VNHIQ

mensa iq test | mensa test