Nguyễn Xuân Tráng đã trở thành thành viên thứ 34 của Viet Nam High IQ Society!

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Xuân Tráng đã trở thành thành viên chính thức của VNHIQ!

Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi có được từ thành viên này:

Họ và tên : Nguyễn Xuân Tráng
Tuổi : 22
Nơi ở : Từ Sơn - Bắc Ninh
Email: forever_1_love_0124@yahoo.com
Thông tin về Nguyễn Xuân Tráng có thể được tìm thấy tại ĐÂY.

mensa iq test | mensa test