IQ Test 2 và IQ Test 4 - Được chính thức công nhận

Chúng tôi xin thông báo:

 

- Bài IQ Test 2 đã được Cộng Đồng IQ Việt Nam công nhận và đảm bảo về giá trị.

- Bài IQ Test 4 đã được Cộng Đồng IQ Việt Nam công nhận và đảm bảo về giá tr.

 

Cơ sở để chúng tôi công nhận:

 

1- So sánh về số lượng người thử nghiệm với 2 bài trắc nghiệm nổi tiếng thế giới là Stanford-Binet 5 Wechsler Adult Intelligence Scale IV (Viết tắt WAIS IV): 

- Bài  WAIS IV được xây dựng từ việc tiến hành thử nghiệm trên 2,2 nghìn người và bài  Stanford-Binet 5 được xây dựng từ việc tiến hành thử nghiệm trên 4,8 nghìn người trong độ tuổi từ 16 đến 90.

- Bài IQ Test 4 được xây dựng từ việc tiến hành thử nghiệm trên hơn 29 nghìn người và  bài IQ Test 2 được xây dựng từ việc tiến hành thử nghiệm trên hơn 24 nghìn người trong độ tuổi từ 16 đến 67.

 

2- Phạm vi người thử nghiệm:

- Bài Stanford-Binet 5 WAIS IV được thử nghiệm tại Mỹ.

- Bài IQ Test 4 và bài IQ Test 2 được thử nghiệm tại Việt Nam. Số liệu IP được ghi nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam, và người thử nghiệm đến từ 54 tỉnh thành của Việt Nam. Chỉ lần làm đầu tiên từ một địa chỉ IP mới được công nhận.

 

3- Cách tính toán và chuẩn quy đổi:

- Giống như toàn bộ các bài IQ test có tiếng trên thế giới hiện nay, bài IQ Test 2 IQ Test 4 được tính dựa trên Xác suất thống kê ( Chủ yếu dựa trên Phân phối chuẩn hóa  (standard normal distribution) ) và chuẩn quy đổi là SD 16 và SD 15 là 2 chuẩn phổ biến hiện nay trên thế giới.

 

4- Về người khởi tạo bài Test:

Mang Quốc tịch Việt Nam, đạt điểm số IQ 170 bài SLSE form I, IQ trong khoảng 171 đến 176 SD 15 trang iqtest.sk, IQ hơn 200 bài Cattell Culture Fair III, điểm số tối đa bài Raven's Advanced Progressive Matrices, TRI 52, Nicologic series, CNFSE,.v.v.. Thành viên của các tổ chức IQ cao quốc tế như  VNHIQ, Ultra Society, ISI- Society, Sinapsa society, Group 3.5 Z .v.v.

 

5- Toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành (từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 8 năm 2009) đều công khai minh bạch trước hàng chục nghìn người thử nghiệm và người quan sát.

 

Với những điều trên chúng tôi - Cộng Đồng IQ Việt Nam - Viet Nam High IQ Society công nhận giá trị của 2 bài IQ Test 2 IQ Test 4.


 

                                                                              Việt Nam ngày 15 tháng 08 năm 2009 

                                                                                                   Trân trọng

                                                                    Cộng Đồng IQ Việt Nam & Viet Nam High IQ Society 

(Các thành viên VNHIQ: Hoàng Anh, Ứng Ngọc Anh, Đào Ngọc Chính, Đồng Khắc Cường, Đồng Minh Hiển, Nguyễn Thái Hoàng, Bernhard Junker, Hoàng Đình Kiên, Mislav Predavec, Milos Tatarevic, Ngô Văn Tùng

                               

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test