IQ tuyển dụng nhân sự - Bài trắc nghiệm tuyển dụng của Viettel

Trong thời gian qua chúng tôi nhận được hàng trăm yêu cầu và câu hỏi về trắc nghiệm IQ tuyển dụng vào các tập đoàn, công ty, cơ quan... tại Việt Nam, đặc biệt là những bài trắc nghiệm IQ tuyển dụng nhân sự cho các công ty Viễn thông, các ngân hàng và các công ty nước ngoài. 

 

 Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi giới thiệu đến các bạn bài trắc nghiệm IQ tuyển dụng nhân sự vào Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel.

Kết quả sẽ được hiện thị gồm 3 phần chính:

1 - Điểm số đúng trên tổng số câu của bạn.

2 - Khả năng đỗ của bạn.

3 - Nguồn, tài liệu mà các công ty ở Việt Nam hay sử dụng để dịch rồi sắp xếp lại thành 1 bài trắc nghiệm IQ hoàn chỉnh cho mỗi đợt tuyển dụng nhân sự (chứa 100% các câu hỏi mà bài test này sử dụng).Bắt đầu Test          

 

 

mensa iq test | mensa test