Điểm số IQ trung bình của người VN trên mạng trong bài Raven's Standard Progressive Matrices nằm trong khoảng từ 106,3 đến 107,5

Điểm số trung bình của 226 người Việt Nam trên mạng, có tuổi lớn hoặc bằng 16 đã thực hiện bài test Raven's Standard Progressive Matrices là: 52,3 trên 60.

 

Kết hợp với các nghiên cứu:

1) Tại Anh năm 92 của John C. Raven (tác giả bài Test) với điểm số trung bình của người Anh trưởng thành là 54 trên 60.

2) Nghiên cứu tại Bỉ năm 1984 và 1990 của J.J. Deltour với điểm số trung bình của người Bỉ đạt được là 49 trên 60.

3) Nghiên cứu tại một trường học của các học sinh gốc Ấn ở Mỹ tháng 10 năm 1993 của Jim MacAvoy, Stephanie Orr và Craig Sidles ghi nhận điểm số trung bình của học sinh lớp 12 là 48,4 trên 60.

4) Nghiên cứu tại một trường cao đẳng ở Mỹ  với 139 sinh viên đạt được điểm số trung bình là 50,88 với điểm SAT trung bình của họ là 981, quy ra với IQ 100 là 48,9 trên 60.

5) Nghiên cứu tại Ba Lan vào năm 1989 với điểm trung bình là 49 trên 60.

6) Nghiên cứu tại Nam Phi của John Raven cho thấy điểm trung bình của sinh viên da đen là 50, của sinh viên gốc Ấn là 53, của sinh viên da trắng là 56 trên 60.

Kết hợp với các độ lệch chuẩn của các nghiên cứu trên, kết hợp với tỷ lệ điểm số của 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95% của các nghiên cứu trên và kết hợp với dữ liệu từ cuốn sách IQ and the Wealth of Nations của Richard Lynn và Tatu Vanhanen có thể tính toán rằng:


IQ trung bình của người Việt Nam trên mạng trong bài Raven SPM nằm trong khoảng từ 106,3 đến 107,5.

 

Điều này trùng hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây của Cộng đồng IQ Việt Nam với các bài IQ Test 1IQ Test 2  cho thấy IQ trung bình của người Việt Nam trưởng thành trên mạng là 107,96 107,56 [1].

 

Dựa vào điểm số trên, kết hợp với độ lệch chuẩn và các tỷ lệ điểm số 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95 với mẫu thử 226 người Việt Nam trưởng thành trên mạng có thể tính toán rằng IQ trung bình của người Việt Nam nằm trong khoảng từ 95 đến 96. Kết quả này gần và lớn hơn một chút so với điều tra toàn cầu về IQ năm 2006[2] cho rằng IQ trung bình của người Việt Nam khoảng 94

 

Kết quả tính toán cũng chỉ ra rằng cứ 21 người thực hiện test thì có 1 người đạt được điểm số bằng hoặc lớn hơn 59 trên 60.  Bài Test có thể gây hại hay có độ chính xác thấp với những người có IQ trên 120.

Trái lại, nếu điểm số của bạn nằm trong khoảng từ 50 đến 105 đặc biệt là từ 60 đến 100 thì nó có độ tin cậy khá cao.

 

Chú thích:

[1]Xem thêm tại ĐÂY và tại ĐÂY

[2] Xem thêm tại ĐÂY


21/10/2009

mensa iq test | mensa test