Hệ số tương quan giữa IQ Test 2 và IQ Test 4

Nghiên cứu trên 50 người làm cả 2 bài trắc nghiệm này trong hôm nay cho thấy:

 

Hệ số tương quan[1] (Correlation) giữa IQ Test 2 IQ Test 40,712.

 

Kết luận: 

1- Đây là sự tương quan thuận chiều mạnh.

2- Chúng ta cũng khẳng định thêm điều gần như là hiển nhiên cho rằng: "Những người có IQ cao thì thích thú với các bài trắc nghiệm IQ hơn những người có IQ thấp hơn" - Ở bảng số liệu phía dưới ta thấy rõ ràng những người làm cả 2 bài test trong 1 khoảng thời gian ngắn có IQ trung bình cao hơn nhiều so với trung bình. 

------------------------------------------------- 

[1]Hệ số tương quan (correlation) là 1 khái niệm trong xác suất thống kê, có giá trị từ -1 đến 1, nêu lên mối quan hệ tuyến tính giữa 2 dãy số:

Các khoảng phân chia:

Tương quan   Ngược chiều Thuận chiều 
 Yếu   -0,3 đến -0,1  0,1 đến 0,3
 Trung bình   -0,5 đến -0,3  0,3 đến 0,5
 Mạnh   -1 đến -0,5  0,5 đến 1

 

 Tham khảo thêm tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation

Chi tiết số liệu: 

 

 

mensa iq test | mensa test