IQ của sinh viên Việt Nam

Số liệu được lấy từ 1000 người test đầu tiên của IQ Test 4:

Toàn bộ các lần làm thứ 2 trở đi từ 1 địa chỉ IP đều không được tính.  

IQ trung bình của 1000 người test đầu tiền là 107,8.


Trong 1000 người này có 461 người có trình độ Đại Học. (Lưu ý: Các trình độ trên Đại Học đều không được tính đến, các trình độ dưới Đại học như Cao Đẳng cũng không được tính đến).


IQ trung bình của sinh viên Việt Nam111,63 .


Một kết quả khá bất ngờ nếu như chúng ta biết rằng IQ trung bình của các sinh viên Mỹ là 115. 

 

 Hình chụp màn hình ngẫu nhiên:

             122 (30) có nghĩa là Người này làm 30 lần và kết quả của lần đầu tiên là 122 .

 

Vấn đề đặt ra ở đây là:

 

1- Chúng ta biết rằng IQ trung bình của VN là 94 trong khi của Mỹ là 98 (Nghiên cứu toàn cầu về IQ năm 2006 - xem thêm Các nghiên cứu về IQ)

2- Chúng ta cũng biết rằng tỷ lệ sinh viên trong số những thanh niên có cùng độ tuổi của Việt Nam là khoảng 14% và con số này của Mỹ là 33,6% (Số liệu của OECD năm 2006).

3- Chúng ta đang xét cái trung bình tức là nó sẽ nằm giữa (nhiều khả năng gần đáy hơn) của 2 con số trên. Giả sử nó nằm ở đúng 0,5:
 a) Sinh viên trung bình của Việt Nam nằm ở 7%
 b) Sinh viên trung bình của Mỹ nằm ở 16,8%.

4- Hiện nay chưa tồn tại nghiên cứu về độ phân tán của IQ giữa các nước khác nhau trên thế giới, nên điều hợp lý nhất là chúng ta coi phổ này là như nhau giữa các quốc gia. Dựa vào điều này, và kết quả ở phần 3 ta tính được:
 a) IQ tương ứng với 7% của Việt Nam là: 118. 
 b) IQ tương ứng với 16,8% của Mỹ là: 114.

5) Dựa vào 4 điều trên chúng ta thấy rằng : Khoảng cách giữa IQ trung bình của sinh viên Mỹ và khoảng cách giữa tỷ lệ sinh viên trung bình của Mỹ là nhỏ (114 115) trong khi điều này ở sinh viên Việt Nam là rất lớn ( 111,63118).

 

Những con số trên dẫn đến kết luận:

 

  1- Hình thức giáo dục và tuyển chọn của Việt Nam có vấn đề ít nhất là nếu so với Mỹ (Quốc gia hiện đang có nền giáo dục và kinh tế đứng số 1 Thế giới).

  2- Cụ thể: nhìn vào các con số trên ta có thể thấy rằng:


       - Ở bậc học cao, sinh viên Việt Nam vào được bằng sự chăm chỉ và kỹ năng nhiều hơn so với sinh viên Mỹ và cũng vì thế yêu tố trí tuệ của sinh viên Việt Nam kém tương đối so với Mỹ trong các cuộc tuyển chọn. 


       - Thực tế: Điều kết luận này tỷ lệ thuận với các kết quả nghiên cứu khoa học, những phát minh về công nghệ của sinh viên Việt Nam so với sinh viên Mỹ. (Rõ ràng xét về số lượng tuyệt đối chúng ta kém họ 9 lần, nhưng xét về kết quả nghiên cứu khoa học thì thua kém rất xa) 

  3- Hai điều kết luận ở trên, khiến đặt ra câu hỏi: Liệu chúng ta có nên thay đổi một phần hoặc toàn bộ cách tuyển chọn hiện nay?


Ở Mỹ những kỳ thi như SAT, GMAT, GRE... có sự tương đồng cao với IQ test, kết quả kỳ thi SAT  đã từng được chấp nhận để gia nhập Mensa - Tổ chức của những người có IQ cao từ 130 trở lên.
 
 4- Có thể ước đoán rằng: cữ mỗi 4 điểm gia tăng trong IQ trung bình của sinh viên đại học ở Việt Nam hiện nay sẽ làm cho GDP tăng gấp 2 lần trong 19 năm.

Ví dụ thay vì có GDP 230 tỷ USD vào năm 2028, Việt Nam sẽ có 460 tỷ USD nếu IQ trung bình của sinh viên ta hiện nay là 115 chứ không phải 111.
  

mensa iq test | mensa test