Phổ IQ của sinh viên Việt Nam

Thống kê trên đúng 1500 người có trình độ ĐH đã làm bài IQ test 4 cho thấy:

Điểm số trung bình đạt được là: E(X)= 19,082 trên tối đa 38 câu.

Độ lệch chuẩn SD là: 5,056.

Với thống kê này và thống kê chung của hơn 3200 người đã làm IQ test 4 và những tính toán quy đổi sang chuẩn SD 15, chúng ta có bảng sau:

 

 

 Bảng trên cho thấy rằng:

- IQ trung bình của Sinh Viên Việt Nam khoảng 112,22. 

- IQ SVVN: là cách coi toàn bộ sinh viên Việt Nam như một cộng đồng, sinh viên có IQ đứng ở chính giữa sẽ có IQ 100, các sinh viên sẽ có IQ tương ứng với cách phân chia theo chuẩn SD 15 và các mức ý nghĩa phổ biển được công nhận trên thế giới.

 

- 50% sinh viên Việt Nam có IQ từ 102,82 đến 121,61. ( IQSVVN từ 90 đến 110)

- Một sinh viên sẽ ở ngưỡng "chậm phát triển" 15,8% cuối cùng so với các sinh viên khác khi có IQ nhỏ hơn 98,12 (IQSVVN nhỏ hơn 85)

- Một sinh viên sẽ ở ngưỡng "thông minh" so với các sinh viên khác (Top 15,8% ~ 1 trên 6,3) khi có IQ lớn hơn hoặc bằng: 126,31 (IQ SVVN>=115)

- Một sinh viên sẽ ở ngưỡng "thiểu năng" so với các sinh viên khác (2,13% cuối cùng) khi có IQ nhỏ hơn 84,02  (IQ SVVN <70)

- Một sinh viên sẽ ở ngưỡng "Rất thông minh" so với các sinh viên khác (top 2,13% ~ 1 trên 47) nếu có IQ lơn hơn hoặc bằng 140,41  (IQ SVVN>=130)

- Một sinh viên sẽ ở ngưỡng "Thiên tài" so với các sinh viên khác  (Top 0,13% ~ 1 trên 769) nếu có IQ lớn hơn hoặc bằng 154,51. (IQ SVVN >=145).

 

Từ những gì được viết ra ở trên, xét đến mỗi cá nhân chúng ta cũng có thể rút ra một vài ứng dụng:

- Nếu có IQ < 84,02, bạn sẽ rất khó khăn để thi ĐH, khả năng đỗ là rất thấp, trong trường hợp đỗ, việc học cũng là rất khó khăn dù bạn muốn học.

- Nếu có IQ trong khoảng 84,02 đến 102,82, sẽ là khó khăn cho bạn trong cả vệc Thi vào và Học ở Đại Học.

- Mọi thứ trở nên khá bình thường nếu bạn có IQ trong khoảng 102,82 đến 121,61, hoàn toàn có thể thi đỗ và việc học ở ĐH đối với bạn không phải là vấn đề gì khó khăn. 

- Với IQ lớn hơn 121,61, nếu học bạn có nhiều khả năng thi đỗ ĐH và dễ dàng có được điểm số cao tại trường.

 

 Đây là nghiên cứu đầu tiên về phổ IQ của sinh viên Việt Nam. Các nghiên cứu tương tự trên thế giới hiện chưa được ghi nhận.

  

mensa iq test | mensa test