Trí thông minh lỏng và trí thông minh kết tinh

Trước tiên chúng ta sẽ tham khảo 2 con số: IQ trung bình của những người làm bài IQ test 1 là gần 108, với bài test 2 thì đó là hơn 108.

1- Sẽ có câu hỏi sau được đặt ra: "Tại sao chúng tương đương nhau theo kết quả thống kê mà tôi làm test 2 chỉ có 105 điểm trong khi test 1 tôi làm được đến 115, chênh lệch tới 10 điểm ?"

Câu hỏi của bạn rất hay, nó không chỉ là vấn đề của mỗi bạn mà nó còn là vấn đề của khoảng 70% mọi người. 

 

2- Câu trả lời rất đơn giản: Test 1 và test 2 rất khác nhau. Nhưng cả 2 đều đúng.

Để trả lời được câu hỏi trong bài test thì bạn cần: Tư duy + Kiến thức.

test 1, kiến thức được cố gắng đẩy về 0, khiến cho kết quả mang lại là 1 trí thông minh lỏng nhất.

test 2, kiến thức chiếm đến 50%, và nó khiến cho kết quả mang lại là 1 trí thông minh kết tinh.

 

 

  Nếu xét toàn diện, cả trí tuệ lỏng và trí tuệ kết tinh đều quan trọng như nhau. Một công ty về ngân hàng, tài chính, marketing, văn phòng..v.v. sẽ quan tâm đến 1 trí thông minh kết tinh nhiều hơn, còn một viện nghiên cứu, một công ty lập trình, .v.v. sẽ quan tâm đến 1 trí thông minh lỏng nhiều hơn.

 

3- Đăc điểm của 2 loại trí tuệ:

- Trí thông minh kết tinh dễ thay đổi hơn, đồng nghĩa bạn càng nỗ lực trong học tập, làm việc, tiếp nhận kiến thức bạn càng được điểm cao hơn. Trong khi trí thông minh lỏng khó thay đổi.

-  Khi bạn 20-25, bạn sẽ đạt điểm max của đời mình với IQ test 1, còn  khi bạn 30 -35 bạn sẽ đạt điểm max của đời mình với IQ test 2. Ví dụ điển hình: một người (đại diện tiêu biểu cho cộng đồng) vào năm 22 tuổi làm iq test 1 được 120 điểm, làm iq test 2 được 117 điểm nhưng đến năm 33 tuổi, khi làm lại một trắc nghiệm giống như IQ test 2, anh ta nhiều khả năng đạt được con số trên 120.

- Mức chênh lệch về điểm số giữa 2 loại trí thông minh này xét riêng trên từng cá nhân có thể là đáng kể, thậm chí là rất lớn. VD: trong 1 nghiên cứu được tiến hành với trẻ tự kỷ, trung bình các em chỉ đạt được IQ 70 ở loại trắc nghiệm giống như Test 2, trong khi đó có 21% số em đạt được mức trên 115 trong test 1 và 9% đạt được mức trên 130.

 

4- Phạm vi sử dụng của mỗi loại trắc nghiệm:

a- Trong cuộc sống đời thường, tại một địa phương, một vùng hay một quốc gia nhất định, người ta thường dùng bài IQ test 2 hơn là IQ test 1.

b- Để so sánh giữa các quốc gia với nhau, trong các điều tra toàn cầu, thì người ta chỉ dùng mỗi IQ test 1. 

c- Các Xã hội (tổ chức) của người có IQ cao trên thế giới chỉ dùng mỗi dạng IQ test 1 và những dạng tương tự  (các dạng tương tự  phổ biến là chuỗi số) để làm điều kiện gia nhập.   

mensa iq test | mensa test